Bibliografija

Predavao je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupo­vima, predstavljao knjige, recenzirao knjige i članke za znanstvene časopise i zbornike znanstvenih skupova.

Knjige

  1. Questioni cristologiche in Romano Guardini, Roma, 1995 (excerpta ex dissertationem).
  2. Život u dijalogu s BogomTeologija i praksa molitve u spisima Romana Guardinija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009., str. 165.
  3. Kršćanska objava. Fundamentalno-teološka studija, Služba Božja, Split 2015.

Znanstveni radovi

Objelodanio je radove i u slijedećim zbornicima:

  • Bože Vuleta — Ante Vučković (ur.), Odgovornost za život, Split, 2000.;
  • Marko Babić (ur.), Aktualnost predaje, Makarska, 2003.;
  • Marijan Vugdelija (prir.), Govor na gori (Mt 5-7), Split, 2004.;
  • Bože Vuleta – Ante Vučković – Ivan Milanović Litre (ur.), Dijalogom do mira, Split, 2005.;
  • Nediljko Ante Ančić – Nikola Bižaca (prir.), Govor o Bogu jučer i danas, Split, 2005.;
  • Ivica Raguž (prir.), Za tragovima Božjim, Đakovo, 2007.;
  • Nediljko Ante Ančić – Nikola Bižaca (prir.), Teologija i Crkva u procesima europskih integracija, Split, 2008.