Životopis

Anđelko Domazet, rođen u Splitu 1962. godine. Diplomirao je teologiju 1988. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Zaređen za svećenika 1989. u Splitu i član je Franjevačke provincije Presvetoga otkupitelja u Splitu. Na papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu postigao je 1992. licencijat iz teologije. Na istom učilištu 1995. godine, obranio je svoju disertaciju iz fundamentalne teologije (Questioni cristologiche in Romano Guardini), jedan dio doktorske disertacije objavljen je na talijanskom jeziku u Rimu, 3. svibnja 1996.).

Od ak. god. 1995/96. do 1998/99. predavao je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj, a od ak. god. 1999./2000. predavač je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Godine 2003. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Katedri dogmatskog bogoslovlja, a 16. lipnja 2010. u zvanje izvanrednog profesora. Od 2010. pročelnik je Katedre fundamentalne teologije, a 2017. izabran je u zvanje redovitog profesora.

Predaje sljedeće kolegije: Uvod u misterij Krista i povijest spasenja, Kršćanska objava, Kršćanstvo i religije. Predavač je također na Poslijediplomskom studiju KBF-a u Splitu.

Kao prodekan za znanost (2006.-2008.) organizirao i vodio izradu poslijediplomskog studijskog programa na KBF-u u Splitu. Obnašao je dužnost dekana KBF-a u razdoblju od 2015. do 2018. godine.

Bio je glavni urednik liturgijsko-pastoralne revije “Služba Božja” (od 2003.-2015). Član je uredništva međunarodnog časopisa „Communio“.

Autor je dvije znanstvene knjige, te je objavio više desetaka znanstvenih i znanstveno-stručnih radova iz područja teologije. Napisao je veći broj recenzija knjiga i članaka za znanstvene časopise ili zbornike. Održao je niz predavanja na različitim znanstvenim i stručnim skupovima.

Težište je njegova istraživanja odnos između vjere i društva u ozračju današnjih kulturnih i religijskih preobrazbi.

Služi se talijanskim i njemačkim jezikom.